Kalkulatør

 • Trondheim
 • Full-Time

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Er du en kalkulatør som ønsker å jobbe med anbudsregning innen anlegg? Vi er i vekst og styrker vårt team i Trondheim!

 

Stillingen vil være sentral i videre utvikling av distriktet, og du vil ha stor mulighet til å påvirke vår utvikling og din egen rolle. Dette er en rolle med variert arbeidshverdag, hvor du får være involvert i hele anbudsprosessen fra A-Å. Som kalkulatør vil du ha hovedansvar for kalkulasjon av større vei og VA-prosjekter, herunder utarbeide kalkyler i henhold til Peabs styringssystem og prinsipper, samt sørge for å være oppdatert på priser og valg av utførelsesmetoder. Stillingen rapporterer til kalkylesjef, og vil inngå i et faglig kalkyle- team med øvrige kalkyle- funksjoner i Peab Anlegg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke markedet, analysere anbudsforespørsler, muligheter og risiko
 • Utarbeide kalkyler og levere anbud sammen med kalkylegruppen
 • Oppfølging mot leverandører
 • Anbudsbefaring
 • Anbudsforhandlinger og kontraktsmøter
 • Bistå med støtte til prosjekt i gjennomføringsfase
 • Etterkalkulasjon og erfaringsoverføring

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse innen bygg- og anleggsfag
 • Erfaring fra infrastrukturprosjekter og kalkulering av grunnarbeid/vei/VA
 • Manglende kalkyleerfaring kan kompenseres med lang erfaring som anleggsleder eller prosjektleder
 • Erfaring totalentrepriser er en fordel
 • God kjennskap til anleggsmarkedet i Norge
 • En fordel med erfaring fra verktøy som ByggOffice, MAP, BIM, Excel
 • God formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Selvgående og ansvarsbevisst
 • Strukturert og systematisk
 • Interesse for kalkulasjon
 • God økonomiforståelse

 

Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling
 • Trivelige kolleagaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • Fast ansettelse
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Svært gode pensjons -og forsikringsordninger

Om oss:

I Peab Anlegg, avdeling Nord jobber det omtrent 220 mennesker fordelt på kontorer i Trøndelag og Troms. Blant våre ansatte finnes alt fra lærlinger og fagarbeidere, til sivilingeniører og fagspesialister innenfor fagområdet anlegg.

 

Vi i Peab vil at den jobben vi gjør skal gjenspeile samfunnet vi lever i. Derfor søker vi etter deg som vil være med å skape fremtidens bygg- og anleggsbransje.

I Peab får du mulighet til personlig og faglig utvikling i en bedriftskultur som bygger på likeverd og våre verdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben. Hos oss vil du oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og korte beslutningsveier.

 

Når du som medarbeider utvikler deg - utvikles også Peab

Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge et bærekraftig samfunn. Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og tar hensyn til de som påvirkes av den jobben vi gjør. Vi er Nordens samfunnsbygger - vil du bli en av oss?

 

Kontaktperson for stillingen:

Susann Andreassen

HR Konsulent

Tlf: 936 54 571

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Er du en kalkulatør som ønsker å jobbe med anbudsregning innen anlegg? Vi er i vekst og styrker vårt team i Trondheim!

 

Stillingen vil være sentral i videre utvikling av distriktet, og du vil ha stor mulighet til å påvirke vår utvikling og din egen rolle. Dette er en rolle med variert arbeidshverdag, hvor du får være involvert i hele anbudsprosessen fra A-Å. Som kalkulatør vil du ha hovedansvar for kalkulasjon av større vei og VA-prosjekter, herunder utarbeide kalkyler i henhold til Peabs styringssystem og prinsipper, samt sørge for å være oppdatert på priser og valg av utførelsesmetoder. Stillingen rapporterer til kalkylesjef, og vil inngå i et faglig kalkyle- team med øvrige kalkyle- funksjoner i Peab Anlegg.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke markedet, analysere anbudsforespørsler, muligheter og risiko
 • Utarbeide kalkyler og levere anbud sammen med kalkylegruppen
 • Oppfølging mot leverandører
 • Anbudsbefaring
 • Anbudsforhandlinger og kontraktsmøter
 • Bistå med støtte til prosjekt i gjennomføringsfase
 • Etterkalkulasjon og erfaringsoverføring

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse innen bygg- og anleggsfag
 • Erfaring fra infrastrukturprosjekter og kalkulering av grunnarbeid/vei/VA
 • Manglende kalkyleerfaring kan kompenseres med lang erfaring som anleggsleder eller prosjektleder
 • Erfaring totalentrepriser er en fordel
 • God kjennskap til anleggsmarkedet i Norge
 • En fordel med erfaring fra verktøy som ByggOffice, MAP, BIM, Excel
 • God formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Selvgående og ansvarsbevisst
 • Strukturert og systematisk
 • Interesse for kalkulasjon
 • God økonomiforståelse

 

Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling
 • Trivelige kolleagaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • Fast ansettelse
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Svært gode pensjons -og forsikringsordninger

Om oss:

I Peab Anlegg, avdeling Nord jobber det omtrent 220 mennesker fordelt på kontorer i Trøndelag og Troms. Blant våre ansatte finnes alt fra lærlinger og fagarbeidere, til sivilingeniører og fagspesialister innenfor fagområdet anlegg.

 

Vi i Peab vil at den jobben vi gjør skal gjenspeile samfunnet vi lever i. Derfor søker vi etter deg som vil være med å skape fremtidens bygg- og anleggsbransje.

I Peab får du mulighet til personlig og faglig utvikling i en bedriftskultur som bygger på likeverd og våre verdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben. Hos oss vil du oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og korte beslutningsveier.

 

Når du som medarbeider utvikler deg - utvikles også Peab

Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge et bærekraftig samfunn. Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og tar hensyn til de som påvirkes av den jobben vi gjør. Vi er Nordens samfunnsbygger - vil du bli en av oss?

 

Kontaktperson for stillingen:

Susann Andreassen

HR Konsulent

Tlf: 936 54 571