Projekteringsledare/Projektledare

 • Malmö
 • Heltid

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Varvsstaden är ett samägt stadsutvecklingsprojekt av Balder och Peab. Vår ambition är att omvandla Kockums gamla varvsområde i Malmö till världens mest spännande stadsområde. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

 

Inom området utvecklar vi kommersiella fastigheter i befintliga och nya byggnader. Våra hållbarhetsambitioner är mycket höga och återbruk och recycling är oerhört väsentliga i våra projekt. Rollen som Projekteringsledare/Projektledare innebär ansvar för genomförande av projekten som är väldigt olika och med stor variation i arbetsuppgifterna. Exempel på uppgifter:

 

 • Arbete i tidiga skeden med utredningar, kalkyler mm
 • Projektering fram tom bygglov
 • Byggherre- och beställarroll mot entreprenör, myndigheter och kommuner
 • Driftsättning och inflyttning

 

Som projekteringsledare är du med när projektet utformas och ansvarar för ledning och fördelning av projekteringsarbetet i byggprojekt från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Du medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar risk- och möjlighetsanalyser samt ser till att lagstiftning följs vid projekteringen.

 

 • Du är analytisk och har god prioriteringsförmåga
 • Är duktig på att bygge relationer samt att leda och coacha andra för att få dem att arbeta mot gemensamma mål
 • Motiveras av att tänka nytt och vägar utmana sätt att göra saker på
 • Du gilla att arbeta organiserat i en föränderlig värld och uppnå resultat

 

Vi söker en person med akademisk utbildning inom relevant område och med flerårig erfarenhet av projektering och att driva projekt. Det är viktigt att arbeta förtroendeskapande med ett starkt kundfokus på ett kreativt, strukturerat och utvecklande sätt.

 

Kontaktpersoner: Magnus Alfredsson, Projektchef, tel 070-934 17 12 och Gunnar Wannehag, HR Chef, tel 0733-37 11 18.

 

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Varvsstaden är ett samägt stadsutvecklingsprojekt av Balder och Peab. Vår ambition är att omvandla Kockums gamla varvsområde i Malmö till världens mest spännande stadsområde. En levande stadsdel som sätter människan i centrum – en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där.

 

Inom området utvecklar vi kommersiella fastigheter i befintliga och nya byggnader. Våra hållbarhetsambitioner är mycket höga och återbruk och recycling är oerhört väsentliga i våra projekt. Rollen som Projekteringsledare/Projektledare innebär ansvar för genomförande av projekten som är väldigt olika och med stor variation i arbetsuppgifterna. Exempel på uppgifter:

 

 • Arbete i tidiga skeden med utredningar, kalkyler mm
 • Projektering fram tom bygglov
 • Byggherre- och beställarroll mot entreprenör, myndigheter och kommuner
 • Driftsättning och inflyttning

 

Som projekteringsledare är du med när projektet utformas och ansvarar för ledning och fördelning av projekteringsarbetet i byggprojekt från tidigt projektutvecklingsskede till överlämning till slutkund. Du medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter, upprättar risk- och möjlighetsanalyser samt ser till att lagstiftning följs vid projekteringen.

 

 • Du är analytisk och har god prioriteringsförmåga
 • Är duktig på att bygge relationer samt att leda och coacha andra för att få dem att arbeta mot gemensamma mål
 • Motiveras av att tänka nytt och vägar utmana sätt att göra saker på
 • Du gilla att arbeta organiserat i en föränderlig värld och uppnå resultat

 

Vi söker en person med akademisk utbildning inom relevant område och med flerårig erfarenhet av projektering och att driva projekt. Det är viktigt att arbeta förtroendeskapande med ett starkt kundfokus på ett kreativt, strukturerat och utvecklande sätt.

 

Kontaktpersoner: Magnus Alfredsson, Projektchef, tel 070-934 17 12 och Gunnar Wannehag, HR Chef, tel 0733-37 11 18.

 

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

När du blir en del av oss

 • får du vara med och påverka på riktigt, inte bara ditt eget arbete utan även hur vi jobbar som företag.
 • har du stora möjligheter att utmana dig själv, om du vill.
 • ger vi dig tid att växa i din roll och chans att skapa en spännande karriär.