Biträdande Chef Affärsstöd till Affärsområde Bygg

  • Solna
  • Göteborg
  • Heltid

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Vill du vara med och påverka hur Peab vinner och genomför större affärer?

Enheten Affärsstöd inom Affärsområde Bygg är uppbyggd av kvalificerad kompetens att bidra till affärsprocessen från marknad till avslut projekt, med speciell inriktning mot  stora, komplexa projekt. Till organisationen söker vi en Biträdande Chef Affärsstöd.

 

Om arbetet
Som Biträdande Chef Affärsstöd är du ordförande i anbudsråd för projekt >200 Mkr samt i styrgrupper för projekt >500 Mkr inom AO Byggs marknadsområde.

Tillsammans med controller identifierar och analyserar du projekt som i väsentlig grad inte når eller riskerar inte nå ekonomisk målsättning. Med detta som grund, arbetar du proaktivt tillsammans med projektledningen och relevanta resurser i AO Bygg i syfte att undvika eller minimera resultatavvikelse. I det fall situationen kräver, samarbetar du även med Affärsstöds övriga kompetens för hantering av oenighetsfrågor eller tvist.

Huvudsyftet i uppdraget, är att bidra till kompetensutveckling i kärnverksamheten. Därutöver bidra till att maximera utfallet av AO Byggs affär.

Du rapporterar till Chef Affärsstöd.

 

Om dig
Vi tror att du har ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande, samt mångårig erfarenhet av entreprenadverksamhet inom byggbranschen. Du har alla kvalifikationer som krävs, såsom kompetens och erfarenhet inom marknad, entreprenadjuridik, projekteringsledning/styrning, projektekonomi, kontraktsadministration, produktionsplanering och kalkyl. Förmodligen har du erfarenhet från flera olika roller, t ex arbetschef, tyngre projektchef eller motsvarande.

För att lyckas i tjänsten behöver du vara inriktad mot samverkan, inge förtroende och visa gott omdöme. Du har ett strukturerat arbetssätt och är analytisk till din läggning. Du kan förmedla tydliga budskap både i tal och skrift och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter på ett prestigelöst sätt. Att du har förmåga att kunna driva flera frågor parallellt under press är avgörande.

 

Övrigt
Ditt geografiska fokus är Sverige, Norge och Finland. Placeringsort kan vara på något av Peabs kontor. Arbetet medför resor i tjänsten.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka in ansökan omgående. Frågor om tjänsten kan ställas till Chef Affärsstöd, Pehr Edström. 

 

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Vill du vara med och påverka hur Peab vinner och genomför större affärer?

Enheten Affärsstöd inom Affärsområde Bygg är uppbyggd av kvalificerad kompetens att bidra till affärsprocessen från marknad till avslut projekt, med speciell inriktning mot  stora, komplexa projekt. Till organisationen söker vi en Biträdande Chef Affärsstöd.

 

Om arbetet
Som Biträdande Chef Affärsstöd är du ordförande i anbudsråd för projekt >200 Mkr samt i styrgrupper för projekt >500 Mkr inom AO Byggs marknadsområde.

Tillsammans med controller identifierar och analyserar du projekt som i väsentlig grad inte når eller riskerar inte nå ekonomisk målsättning. Med detta som grund, arbetar du proaktivt tillsammans med projektledningen och relevanta resurser i AO Bygg i syfte att undvika eller minimera resultatavvikelse. I det fall situationen kräver, samarbetar du även med Affärsstöds övriga kompetens för hantering av oenighetsfrågor eller tvist.

Huvudsyftet i uppdraget, är att bidra till kompetensutveckling i kärnverksamheten. Därutöver bidra till att maximera utfallet av AO Byggs affär.

Du rapporterar till Chef Affärsstöd.

 

Om dig
Vi tror att du har ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande, samt mångårig erfarenhet av entreprenadverksamhet inom byggbranschen. Du har alla kvalifikationer som krävs, såsom kompetens och erfarenhet inom marknad, entreprenadjuridik, projekteringsledning/styrning, projektekonomi, kontraktsadministration, produktionsplanering och kalkyl. Förmodligen har du erfarenhet från flera olika roller, t ex arbetschef, tyngre projektchef eller motsvarande.

För att lyckas i tjänsten behöver du vara inriktad mot samverkan, inge förtroende och visa gott omdöme. Du har ett strukturerat arbetssätt och är analytisk till din läggning. Du kan förmedla tydliga budskap både i tal och skrift och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter på ett prestigelöst sätt. Att du har förmåga att kunna driva flera frågor parallellt under press är avgörande.

 

Övrigt
Ditt geografiska fokus är Sverige, Norge och Finland. Placeringsort kan vara på något av Peabs kontor. Arbetet medför resor i tjänsten.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka in ansökan omgående. Frågor om tjänsten kan ställas till Chef Affärsstöd, Pehr Edström. 

 

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

När du blir en del av oss

  • får du vara med och påverka på riktigt, inte bara ditt eget arbete utan även hur vi jobbar som företag.
  • har du stora möjligheter att utmana dig själv, om du vill.
  • ger vi dig tid att växa i din roll och chans att skapa en spännande karriär.