Innkjøpsleder, Bygg

 • Lysaker
 • Full-Time

We are no longer accepting applications for this job.

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for innkjøpsarbeidet i anbuds-, prosjekterings- og utførelsesfasen
 • Ansvar for en effektiv innkjøpsprosess
 • Sammenstilling av forespørsels -og tilbudsunderlag, samt mengdeuttak
 • Evaluering og utvelgelse av UE og leverandører
 • Sikre kvalitativ utvelgelse av leverandører med tanke på miljø og sikkerhet
 • Lede avklaringsmøter med UE og leverandører
 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av innkjøpsplan og innkjøpsbudsjett
 • Forvalte prosjektets sikkerhetsstillelser og garantier
 • Bistå kalkulasjon av nye prosjekter (ved behov)
 • Utarbeide og forhandle NS kontrakter og andre relevante dokumenter med UE og leverandører
 • Erfaringsoverføring til andre prosjekter

Egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Utadvent og kontaktskapende
 • Analytisk og resultatorientert
 • Evne til å arbeide godt både selvstendig og i team

Vi søker deg som har:

 • Ingeniør -eller sivilingeniørutdanning. Praktisk erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Stort kontaktnett og gode relasjoner i bransjen

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling
 • Trivelige kolleagaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • Fast ansettelse
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Svært gode pensjons -og forsikringsordninger