Anleggsleder

  • Kløfta
  • Full-Time

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Er du eller vil du bli en god anleggsleder?  

Er du genuint opptatt av fremdrift, resultat og god planlegging?

 

Vi er i vekst og trenger å forsterke Peab Anlegg AS.

Vårt Distrikt Øst søker etter en anleggsleder som kan bidra med det daglige ansvaret på et av våre prosjekter på Østlandet. Lokasjon for stillingen vil være ute på prosjekt, i all hovedsak i og rundt Oslo og i Viken og til en viss grad i Innlandet. Du er tilknyttet vårt kontor på Kløfta og rapporterer til prosjektleder.

 

Anleggsleder hos oss vil lede og organisere det daglige arbeidet på prosjekt med fokus på fremdrift, HMS / KS, og økonomi. Du vil ha kontakt mot byggherre, offentlige myndigheter, leverandør og underentreprenører.

I ditt daglige arbeid har du fokus på leveranse i henhold til kontrakt, bemanningsplaner og fremdriftsplaner. Du har ansvar for økonomi - time og kostnadskontroll i forhold til kalkyler. Vi har stort fokus på HMS, YM og KS så det er viktig at du følger opp disse planene på en god måte.

 

Hva vi ser etter:

Du har utdanning som ingeniør med en bachelor- / mastergrad eller teknisk fagskole, og 3-6 års arbeidserfaring med anleggsledelse fra entreprenørvirksomhet. Det er en forutsetning at du har gode kunnskaper innen kontraktsadministrasjon, standarder, tegningsforståelse, betong og/eller grunnarbeider. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper men det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du som person har engasjement og kommuniserer med både kunder og kollegaer på en god måte. Din lederstil er empatisk og tydelig, og du evner å motivere dine medarbeidere og UE til å trekke i samme retning. I din arbeidsmetode er du strukturert, og ikke minst er løsningsorientert.

Hva vi tilbyr:

I Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med DK sjef Morten Sjøli på telefon +47 995 49 525.

 

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Er du eller vil du bli en god anleggsleder?  

Er du genuint opptatt av fremdrift, resultat og god planlegging?

 

Vi er i vekst og trenger å forsterke Peab Anlegg AS.

Vårt Distrikt Øst søker etter en anleggsleder som kan bidra med det daglige ansvaret på et av våre prosjekter på Østlandet. Lokasjon for stillingen vil være ute på prosjekt, i all hovedsak i og rundt Oslo og i Viken og til en viss grad i Innlandet. Du er tilknyttet vårt kontor på Kløfta og rapporterer til prosjektleder.

 

Anleggsleder hos oss vil lede og organisere det daglige arbeidet på prosjekt med fokus på fremdrift, HMS / KS, og økonomi. Du vil ha kontakt mot byggherre, offentlige myndigheter, leverandør og underentreprenører.

I ditt daglige arbeid har du fokus på leveranse i henhold til kontrakt, bemanningsplaner og fremdriftsplaner. Du har ansvar for økonomi - time og kostnadskontroll i forhold til kalkyler. Vi har stort fokus på HMS, YM og KS så det er viktig at du følger opp disse planene på en god måte.

 

Hva vi ser etter:

Du har utdanning som ingeniør med en bachelor- / mastergrad eller teknisk fagskole, og 3-6 års arbeidserfaring med anleggsledelse fra entreprenørvirksomhet. Det er en forutsetning at du har gode kunnskaper innen kontraktsadministrasjon, standarder, tegningsforståelse, betong og/eller grunnarbeider. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper men det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du som person har engasjement og kommuniserer med både kunder og kollegaer på en god måte. Din lederstil er empatisk og tydelig, og du evner å motivere dine medarbeidere og UE til å trekke i samme retning. I din arbeidsmetode er du strukturert, og ikke minst er løsningsorientert.

Hva vi tilbyr:

I Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med DK sjef Morten Sjøli på telefon +47 995 49 525.