Prosjektleder

  • Bergen
  • Full-Time

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Har du engasjement og erfaring å lede og motivere medarbeidere i ett større anleggsprosjekt?

Vi er i vekst og trenger å forsterke Peab Anlegg AS.

 

Vårt distrikt Infra søker etter en prosjektleder som kan bidra med det daglige ansvaret på en av våre anleggsplasser. Lokasjon for stillingen vil primært være prosjekt på Vestlandet og i Bergensområdet, men det vil også måtte påberegnes reisevirksomhet til infra- prosjekter i geografien sør for Dovre. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til distriktssjef.

Våre prosjektledere har en innholdsrik arbeidsdag. Du har totalansvar for ledelse, planlegging, økonomi, HMS, KS og gjennomføring av prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse. I tillegg følger du opp fremdriftsplaner og samordner UE og leverandører. I Peab har vi mennesket i sentrum. Du får personalansvar, og har en viktig rolle i å lede, utvikle og følge opp prosjektteamet. Du sørger også for rett informasjon- og kommunikasjonsflyt i prosjektet, og har en rolle å bistå i tilbud og anbudsarbeid.

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser at du har en relevant utdanning på bachelor- / masternivå /eller relevant arbeidserfaring fra anlegg, drift, og grunnarbeid.

Du har flerårige lederfaring fra større prosjekter i anleggsbransjen, og god kunnskap om økonomistyring av prosjekter. Du har tilegnet deg god kjennskap til anleggsmarkedet på Vestlandet, og har kompetanse innenfor grunnarbeid og / eller betong. Vi ser at du har god innsikt i kontraktsstandarder og er vant til å bruke digitale systemer som arbeidsverktøy.

Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper, derfor er det viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig.

Du evner til å tenke helhet i en stor og kompleks organisasjon. Du har en «kremmerånd» og har utviklet god forretningsforståelse.

I din arbeidshverdag jobber du strukturert og systematisk og er en iverksetter og gjennomfører.

 

Hva vi kan tilby:

I Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på et godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med distriktsleder Joakim Kjellberg på telefon +47 908 28 364.

 

Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Har du engasjement og erfaring å lede og motivere medarbeidere i ett større anleggsprosjekt?

Vi er i vekst og trenger å forsterke Peab Anlegg AS.

 

Vårt distrikt Infra søker etter en prosjektleder som kan bidra med det daglige ansvaret på en av våre anleggsplasser. Lokasjon for stillingen vil primært være prosjekt på Vestlandet og i Bergensområdet, men det vil også måtte påberegnes reisevirksomhet til infra- prosjekter i geografien sør for Dovre. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til distriktssjef.

Våre prosjektledere har en innholdsrik arbeidsdag. Du har totalansvar for ledelse, planlegging, økonomi, HMS, KS og gjennomføring av prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse. I tillegg følger du opp fremdriftsplaner og samordner UE og leverandører. I Peab har vi mennesket i sentrum. Du får personalansvar, og har en viktig rolle i å lede, utvikle og følge opp prosjektteamet. Du sørger også for rett informasjon- og kommunikasjonsflyt i prosjektet, og har en rolle å bistå i tilbud og anbudsarbeid.

 

Kvalifikasjoner:

Vi ser at du har en relevant utdanning på bachelor- / masternivå /eller relevant arbeidserfaring fra anlegg, drift, og grunnarbeid.

Du har flerårige lederfaring fra større prosjekter i anleggsbransjen, og god kunnskap om økonomistyring av prosjekter. Du har tilegnet deg god kjennskap til anleggsmarkedet på Vestlandet, og har kompetanse innenfor grunnarbeid og / eller betong. Vi ser at du har god innsikt i kontraktsstandarder og er vant til å bruke digitale systemer som arbeidsverktøy.

Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

 

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper, derfor er det viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig.

Du evner til å tenke helhet i en stor og kompleks organisasjon. Du har en «kremmerånd» og har utviklet god forretningsforståelse.

I din arbeidshverdag jobber du strukturert og systematisk og er en iverksetter og gjennomfører.

 

Hva vi kan tilby:

I Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på et godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med distriktsleder Joakim Kjellberg på telefon +47 908 28 364.