Leder for kvalitet og miljø

 • Lysaker
 • Tromsø
 • Full-Time

Som leder for kvalitet og miljø i Peab Eiendomsutvikling vil du være med på å ta nye skritt i vår miljøsatsing.

Du vil arbeide med videreutvikling og implementering av vårt prosjektstyringssystem for kvalitet- og miljøledelse i Norge. Peab er opptatt av bærekraft og alle våre egenregiprosjekt på bolig skal svanemerkes.

Arbeidssted kan være på Lysaker eller i Tromsø.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for virksomhetens styringssystem. Herunder vedlikehold og kontinuerlig forbedring, og sikre at systemet ivaretar krav i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
 • Lede arbeidet med standardisering av våre boligprosjekter og delta i standardiseringsarbeid i samarbeid med øvrige Peab selskap. Sørge for at standardiseringsarbeidet implementeres i styringssystemet.
 • Ansvar for bærekraftarbeid og delta i utviklingsarbeid i samarbeid med øvrige nordiske land. Blant annet bidra til videreutvikling av miljømål og utarbeide handlingsplaner og sørge for at arbeid med bærekraft implementeres i styringssystemet.
 • Videreutvikle og gjennomføre internopplæring i styringssystemet.
 • Følge opp og bistå prosjektledere med svanemerking av egenregiprosjekt.
 • Ivareta nødvendig overholdelse av kritiske beslutningsporter.
 • Planlegge og koordinere interne og eksterne revisjoner.  Som f.eks. utarbeide revisjonsprogram, forberede og gjennomføre interne revisjoner og leverandørrevisjoner innenfor kvalitet, miljø og SHA/HMS.
 • Bistå med koordinering og gjennomføre aktiviteter innen risikovurderinger
 • Være pådriver til utvikling generelt og forbedring av interne prosesser.

Krav til kompetanse:

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • Solid erfaring fra integrerte styringssystemer på prosjekt- og virksomhetsnivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring med utførelse av revisjoner, risikovurderinger og KS/HMS-arbeid
 • Erfaring fra bygge- og anleggsbransjen
 • Kjennskap til byggherreforskriften og SHA arbeid
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring og god kjennskap til svanemerking
  • Erfaring fra arbeid med bærekraft
  • Erfaring fra revisjonsvirksomhet eller tilsynsvirksomhet

Egenskaper:

 • Metodisk og strukturert
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å kommunisere krav og standarder på en forståelig måte
 • Gode samarbeidsevner
 • Tar ansvar

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling
 • Trivelige kolleagaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Kontakt gjerne Henning Hanevold på mob.nr 917 86 020 hvis du har spørsmål om stillingen. 

Som leder for kvalitet og miljø i Peab Eiendomsutvikling vil du være med på å ta nye skritt i vår miljøsatsing.

Du vil arbeide med videreutvikling og implementering av vårt prosjektstyringssystem for kvalitet- og miljøledelse i Norge. Peab er opptatt av bærekraft og alle våre egenregiprosjekt på bolig skal svanemerkes.

Arbeidssted kan være på Lysaker eller i Tromsø.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for virksomhetens styringssystem. Herunder vedlikehold og kontinuerlig forbedring, og sikre at systemet ivaretar krav i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
 • Lede arbeidet med standardisering av våre boligprosjekter og delta i standardiseringsarbeid i samarbeid med øvrige Peab selskap. Sørge for at standardiseringsarbeidet implementeres i styringssystemet.
 • Ansvar for bærekraftarbeid og delta i utviklingsarbeid i samarbeid med øvrige nordiske land. Blant annet bidra til videreutvikling av miljømål og utarbeide handlingsplaner og sørge for at arbeid med bærekraft implementeres i styringssystemet.
 • Videreutvikle og gjennomføre internopplæring i styringssystemet.
 • Følge opp og bistå prosjektledere med svanemerking av egenregiprosjekt.
 • Ivareta nødvendig overholdelse av kritiske beslutningsporter.
 • Planlegge og koordinere interne og eksterne revisjoner.  Som f.eks. utarbeide revisjonsprogram, forberede og gjennomføre interne revisjoner og leverandørrevisjoner innenfor kvalitet, miljø og SHA/HMS.
 • Bistå med koordinering og gjennomføre aktiviteter innen risikovurderinger
 • Være pådriver til utvikling generelt og forbedring av interne prosesser.

Krav til kompetanse:

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • Solid erfaring fra integrerte styringssystemer på prosjekt- og virksomhetsnivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring med utførelse av revisjoner, risikovurderinger og KS/HMS-arbeid
 • Erfaring fra bygge- og anleggsbransjen
 • Kjennskap til byggherreforskriften og SHA arbeid
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring og god kjennskap til svanemerking
  • Erfaring fra arbeid med bærekraft
  • Erfaring fra revisjonsvirksomhet eller tilsynsvirksomhet

Egenskaper:

 • Metodisk og strukturert
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å kommunisere krav og standarder på en forståelig måte
 • Gode samarbeidsevner
 • Tar ansvar

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling
 • Trivelige kolleagaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for videreutvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Kontakt gjerne Henning Hanevold på mob.nr 917 86 020 hvis du har spørsmål om stillingen.