false HMS leder til Peab Anlegg Region Sør, Distrikt Øst - Peab

HMS leder til Peab Anlegg Region Sør, Distrikt Øst

  • Kløfta
  • Heltid

We are no longer accepting applications for this job.

Peab er Nordens samfunnsbygger med 15 000 medarbeidere og en omsetning på 62 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

 

Ser du viktigheten i å jobbe på en trygg og sikker arbeidsplass?

Brenner du for HMS arbeid og vil være med å utvikle vår sikkerhetsarbeid - og kultur?

 

I Peab Anlegg kommer alltid sikkerhet først. Vi vil at alle medarbeidere skal føle seg trygge når de er på jobb. Vi utøker derfor HMS teamet vårt med en HMS-leder som skal støtte og bidra til prosjektenes ivaretagelse av helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø.

 

Peab Anlegg Distrikt Øst har ca. 50 ansatte og vårt kontor er lokalisert sentralt på Kløfta. Plasseringen til stillingen vil være ute på prosjekter rundt på Østlandet, så reising må regnes med.  Stillingen har ett tett samarbeid med andre distrikter og datterselskaper tilknyttet Region Sør i Peab anlegg AS. Du vil være en del av ett HMS/KS-fagmiljø. Stillingen rapporterer til distrikt sjef.

I Peab Anlegg AS har vi ett stort fokus på HMS. Vår HMS-leder sørger for at styringssystemet tilfredsstiller prosjektets målsetninger, og kunde og myndigheters krav slik at HMS blir utført på en utmerket og sikker måte. Din hverdag vil være fylt med mange spennende oppgaver blant annet der du utarbeider, følger opp og revidere risikoanalyser, HMS- og beredskapsplaner. Du er en støtte i prosjektet på SJA arbeid, planlegger og deltar på vernerunder. Din rolle er meget sentral i håndtering av uønskede hendelser, herunder kriseberedskap. I tillegg informerer og støtter du driften innen aktuelle lover og forskrifter. 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg med relevant ingeniør utdanning på bachelor / master nivå. Du har arbeidserfaring og forståelse for HMS arbeid fra bygg og anleggsbransjen eller relevant bransje. Vi ser at du har gjennomført 40 timers HMS Kurs, kjennskap til lover og forskrifter og er vant til å bruke systemer og data som arbeidsverktøy. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi vektlegger personlige egenskaper, men det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær - Utviklende - Personlig - Pålitelig.

For oss er det viktig at du forstår viktigheten av hva som er ett godt HMS- arbeid for prosjektenes fremdrift og kvalitet. Du er analytisk, har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å formidle på en positiv pedagogisk måte til alle ledd i produksjonen.

I din arbeidshverdag jobber du strukturert, nøyaktig og tar initiativ for å sikre et kontinuerlig fokus på forbedringer.

 

Hva vi kan tilby:

I Peab Anlegg får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort søkelys på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Betingelsene er konkurransedyktige.

 

Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? 

 

Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med assisterende distrikt sjef Hannes Granlund distrikt Øst på telefon +47 903 63 817.

Når du blir en del av oss

  • er du med og påvirker ordentlig. Ikke bare eget arbeid, men også hvordan vi jobber som foretak.
  • har du store muligheter til å utfordre deg selv, om du ønsker det.
  • gir vi deg tid til å vokse i rollen din og muligheten til å skape en spennende karriere.