false Arbetsmiljöchef - Peab

Arbetsmiljöchef

 • Göteborg
 • Malmö
 • Stockholm
 • Heltid

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 64 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Arbetsmiljöchef till Affärsområde Bygg
I rollen som Arbetsmiljöchef leder, driver och samordnar du arbetsmiljöarbetet för affärsområde Bygg. Du kommer med ditt coachande, utvecklande och involverande arbetssätt vara en kulturbärare och förebild inom arbetsmiljöområdet. För oss som organisation är medarbetares säkerhet, trivsel och hälsa högst upp på agendan.


Om tjänsten
Som Arbetsmiljöchef kommer du att ha det övergripande funktionsansvaret för utveckling, styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom affärsområde Bygg. Du kommer i rollen samverka i huvudsak med verksamhetsutveckling och produktionsstöd, ledningsgrupp, regionerna och medarbetare inom arbetsmiljöenheten samt koncernens övriga arbetsmiljöchefer. Vi ser det som viktigt att du i rollen kan arbeta med övergripande strategier och omsätta dessa till konkreta aktiviteter och leda implementationen av dem och få dem att hända.

Ditt ansvarsområde är brett och innebär bland annat att:

 • Samordna, driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Bygg. Stöd till affärsområdesledning och linjeorganisation i arbetsmiljöfrågor, inkl fackliga företrädare
 • Deltagare i det strategiska arbetsmiljöarbetet inom koncernen
 • Aktivt deltagande i interna och externa grupper/forum kring arbetsmiljöfrågor
 • Sätta strategier för arbetsmiljöarbetet. Omsätta strategier och mål till konkreta åtgärder – utbildningar, processuppdateringar, tillämpningar av nya regelverk, kommunikation mm.
 • Profilera arbetsmiljöfrågorna och dess positiva effekter internt och arbeta för att arbetsmiljöperspektivet finns med i våra huvudprocesser och blir en självklar del av företagets kultur
 • Säkerställa en god omvärldsbevakning gällande byggrelaterad arbetsmiljö
 • Arbeta med analys av nyckeltal samt annan statistik. Koppla åtgärder till nyckeltal och statistik
 • Samverkan med personalfunktionen kring psykosociala arbetsmiljöfrågor som stress, rehabilitering, sjukskrivningar etc och arbeta för att bidra till den goda arbetsplatsen.

Kvalifikationer

Som person har du ett genuint intresse för arbetsmiljö. Vi ser gärna att du är en driven person som går från ord till handling. Du är relationsinriktad, analytisk och lyhörd för verksamhetens behov. Du har en förmåga att se helhetsbilden och är tydlig i ditt budskap. Du bör ha minst 5 års erfarenhet av arbete med kvalificerade arbetsmiljöfrågor i större verksamhet. Du har goda kunskaper i aktuell arbetsmiljölagstiftning samt erfarenhet av strategiskt arbetsmiljöarbete och implementering av arbetsmiljöfrågor i verksamhet. Du har tidigare ledarskapserfarenhet och är trygg i ditt ledarskap.  
I denna roll kommer du tillhöra vårt affärsområde vilket innebär personalansvar för ett antal arbetsmiljöingenjörer som agerar stödresurser och expertkunskap till regionernas stödresurser. Dina kontaktytor är inom hela Sverige. Placeringsort är med fördel något av Peabs kontor i Göteborg, Malmö eller Stockholm men även andra orter med Peab-kontor kan vara möjliga. Arbetet kommer att medföra resor i tjänsten.

Kontakt
Vid frågor om tjänsten eller processen vänligen kontakta
Grgo Omazic (rekryterande chef) 073 333 91 46
Linnéa Lundin (HR) 070 779 41 56

Vi jobbar i denna rekrytering med löpande urval så tveka inte skicka in din ansökan.
Sista ansökningsdag 2023-02-19

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

När du blir en del av oss

 • får du vara med och påverka på riktigt, inte bara ditt eget arbete utan även hur vi jobbar som företag.
 • har du stora möjligheter att utmana dig själv, om du vill.
 • ger vi dig tid att växa i din roll och chans att skapa en spännande karriär.