false Arbetsmiljöstrateg - Peab

Arbetsmiljöstrateg

 • Solna
 • Malmö
 • Sundsvall
 • Heltid

Vi tar inte längre emot ansökningar för den här tjänsten.

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 64 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Peabs stödfunktion Arbetsmiljö och Arbetsrätt söker nu en Arbetsmiljöstrateg. Uppdraget för stödfunktionen är bland annat att ge rätt förutsättningar för verksamheten att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med bra arbetsförhållanden och en god säkerhetskultur. Tjänsten är placerad i Solna alternativt Sundsvall eller Malmö. Du stödjer hela Peabs nordiska verksamhet inom bygg, anläggning, byggindustri och projektutveckling och rapporterar till koncernens Arbetsmiljö- och förhandlingschef.

Om rollen

I rollen som Arbetsmiljöstrateg samverkar du internt med andra funktioner, utgår från verksamhetens behov och erbjuder ditt stöd inom arbetsmiljöområdet där bland annat följande ingår.

 • Säkerhetskultur
 • Agera ambassadör för en god säkerhetskultur och sprida goda exempel
 • Koncerngemensamma insatser som exempelvis arbetsmiljöveckan, säkerhetsdagen etc
 • Kommunikation, nyhetsbrev, säkerhetsvarningar, erfarenhetsåterföring etc
 • Vid behov delta i arbets-/projektgrupper samt i vissa fall leda arbetsgrupper
 • Utveckla och förvalta tilldelade ansvarsområden
 • Bidra och medverka i Peabs digitaliseringsresa
 • Bidra i inköpsrelaterade frågor, arbetsmiljökrav i upphandling av UE/Lev, leverantörsuppföljning etc
 • Omvärldsbevakning

Du skall självständigt genomföra dina uppdrag samt komma med förslag på utvecklingsinsatser som gagnar Peabs arbetsmiljö-, hälso-och säkerhetsarbete. Det är av yttersta vikt att förstå och se helheten samt kunna avgöra om och när det är nödvändigt med ett tvärfunktionellt arbete. Du målgruppsanpassar resultatet av ditt arbete vilket i kombination med din kommunikativa förmåga är avgörande föra att lyckas med uppdraget.

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande relevant utbildning samt flerårig erfarenhet av kvalificerat arbetsmiljöarbete. Denna erfarenhet kan komma från en roll som Arbetsmiljöspecialist alternativt från HR-området eller en linjechefsroll med anknytning till Arbetsmiljöområdet. Du har gedigen kunskap inom arbetsmiljölagstiftning och dess tillämpning gärna inom Byggbranschen eller Tillverkningsindustrin. Du har god vana att arbeta i Office-paketet och din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är god.

Vidare ser vi också gärna att du har teoretisk och praktisk kompetens/erfarenhet av att:

 • Utbilda och informera
 • Identifiera arbetsmiljöproblem/riskfaktorer i befintlig och planerad arbetsmiljö i både produktions- och kontorsmiljöer
 • Lämna förslag till åtgärder och underlag för kravspecifikationer samt medverka vid val, utformning och uppföljning av åtgärder

Du har ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor och är utvecklingsorienterad inom arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer. Du söker förankring och samarbeten för att få med dig organisationen men är samtidigt handlingskraftig och driven på egen hand. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR Chef Gunnar Wannehag på telefon 0733-37 11 18.

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

När du blir en del av oss

 • får du vara med och påverka på riktigt, inte bara ditt eget arbete utan även hur vi jobbar som företag.
 • har du stora möjligheter att utmana dig själv, om du vill.
 • ger vi dig tid att växa i din roll och chans att skapa en spännande karriär.