false Bolagsjurist - Peab

Bolagsjurist

  • Solna
  • Göteborg
  • Heltid

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

 

Peabs juristavdelning, som ansvarar för juriststöd i affärsverksamheten, består av 14 jurister varav 11 i Sverige och 3 i Norge. Juristerna är placerade vid våra kontor i Malmö, Förslöv, Göteborg, Solna, Oslo, Tromsø och Trondheim. Behovet av juriststöd ökar, varför vi söker efter ytterligare en kollega som har ca 3 – 10 års erfarenhet från advokatbyrå, företag, domstol och/eller myndighet. Tingsmeritering är en merit men inget krav. Beroende på vem som söker är vi öppna för geografisk placering. Vi lägger stor vikt vid personlighet.

 

Vi söker nu en bolagsjurist med GDPR–kompetens. Helst mer än 1-2 års erfarenhet av arbete med GDPR-juridik. GDPR-juridiken har de senaste åren blivit en stor del av vardagen i de flesta bolag och behovet av stöd är stort även i Peab. GDPR-juristens uppgift blir primärt att bistå Peabs bolag och regioner med rådgivning avseende GDPR. Detta innebär bland annat att ta fram och granska biträdesavtal samt andra dokument och handlingar kopplat till GDPR samt i stort hjälpa verksamheten att efterleva förordningen krav. En stor del av arbetet kommer att gå åt till att bistå Peabs HR-funktion samt inköpsfunktionen för IT-system. Därutöver förväntas du hålla interna utbildningar avseende det relevanta regelverket. Affärsjuridikfunktionen är främst rådgivande vilket innebär att man som bolagsjurist inte förväntas driva arbetet med regelefterlevnad inom koncernen men däremot stötta verksamheterna som driver dessa frågor.

 

Vi erbjuder en tjänst där du får möjlighet att arbeta nära våra verksamheter, affärer och projekt från anbudsstart till slutligt färdigställande av entreprenader eller implementering av produkter och tjänster.

 

Du är utåtriktad, gillar att arbeta självständigt, har hög integritet och är pragmatisk i ditt arbetssätt. Du kommer rapportera till Peabs chefsjurist samt arbeta nära övriga bolagsjurister och övriga verksamhetsfunktioner. Du kommer, i vart fall i nuläget, att vara den enda juristen i koncernen som arbetar uteslutande med GDPR. Rollen innebär därför ett stort mått av självständighet och vi lägger därför särskilt stor vikt kring personlighet i denna rekrytering.

 

Vill du veta mer om tjänsten så kontakta Karin Wallfelt, Chefsjurist på 08-623 69 92 eller 0733-374602.

 

Välkommen med din ansökan med CV, personligt brev, betyg och relevanta intyg. Registrera gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 8 juli 2022. Urvalet sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut.

 

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

När du blir en del av oss

  • får du vara med och påverka på riktigt, inte bara ditt eget arbete utan även hur vi jobbar som företag.
  • har du stora möjligheter att utmana dig själv, om du vill.
  • ger vi dig tid att växa i din roll och chans att skapa en spännande karriär.