Miljøspesialist

 • Trondheim
 • Kløfta
 • Full-Time

  Har du interesse for ivaretagelse av miljøet? Vi ser etter deg som vil være med å utvikle Peabs reise mot en klimanøytral arbeidshverdag i 2045!

   

  Peab arbeider målrettet med kompetanse innenfor miljø og klima, og styrker nå vår kompetanse på området for å forme hvordan Peab skal ivareta miljøet. Vi søker deg med erfaring innen området til denne nyopprettede stillingen som vil inngå i et faglig team med øvrige funksjoner i Peab Anleggsteknikk.

   

  Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer. Du vil få stor påvirkningskraft og være med å utvikle hvordan vi skal arbeide med klimaarbeid i den kommende perioden.

   

  Dette er knyttet til våre tre overordnede miljømål:

  • I 2030 skal vi ha faset ut miljø- og helseskadelige produkter. 
  • I 2040 skal vi ha en 100 % ressurseffektiv virksomhet.
  • I 2045 skal vi være klimanøytrale.

   

  I samarbeid med prosjektorganisasjonen til små og store prosjekter vil du være med å drive og påvirke arbeidet ute på anlegget. Her vil du drive utviklingen og være med å påvirke hvordan produksjon i prosjekter drives og følges opp, for å nå de krav og mål som stilles i kontraktene. Stillingen vil gjennom et tett samarbeid i alle faser av våre prosjekter, tilrettelegge for stadig utvikling og optimalisering av løsninger.

   

  Som Miljøspesialist vil du bli ansatt i gruppen Peab Anleggsteknikk og inngå i et team av andre teknikkspesialister som støtter prosjekter og avdelinger i Peab. Anleggsteknikk består i dag av 3 medarbeidere med hovedfokus innen Geoteknikk og Ing. Geologi. Vi arbeider med prosjekter og avdelinger i hele Norge i ulike faser. Vi er også sterkt delaktige i å forme Peabs arbeidssett fremover, ikke minst med tanke på digitalisering.

   

  Stillingen er lokalisert i Trondheim eller Oslo (Kløfta). Reising må påregnes.

   

  Arbeidsoppgaver

  • Rådgivning innen miljø og klimaspørsmål
  • Bidra til å definere mål for ytre miljø, samt sikre måloppnåelse ute i posjekter og i Peab Anlegg
  • Faglig støtte ved utarbeidelse av tilbud, analysere og se muligheter/utfordringer i prosjekter
  • I Totalentrepriser støtte prosjekteringsleder og lede rådgivende virksomhet, påvirke design,
  • Oppfølging av ytre miljø i prosjektene/anleggsvirksomheten
  • Bidra ved risikovurderinger, arbeidsforberedelser, miljørunder og utarbeiding av prosjektspesifikke prosedyrer
  • Bidra i internrevisjoner, samt delta i revisjoner fra eksterne
  • Gjennomføre befaringer og prosjektbesøk
  • Bidra til intern og ekstern kommunikasjon ifm miljøspørsmål
  • Støtte ytre miljø arbeidet i større og mindre prosjekter
  • Delta i nasjonale og nordiske samarbeidsfora for utvikling av Peabs miljøarbeid
  • Bidra til forbedring av selskapets miljøprestasjoner og overholdelse av ISO 14001 gjennom implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet

   

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning med relevant fagbakgrunn innen klimagasser og ytre miljø
  • Erfaring fra tilsvarende roller innen ytre miljø, og/eller erfaring fra anleggsbransjen er en fordel
  • Erfaring fra arbeid i henhold til ISO 14001
  • En fordel med erfaring fra Ceequal, alternativt er sertifisert Ceequal assessor
  • Kjennskap til myndighetskrav og miljøregelverk
  • Setter deg raskt inn i ny programvare og IT-systemer
  • Førerkort

   

  Om deg

  • Selvstendig, grundig og resultatorientert
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
  • Har stort driv og engasjement, er nysgjerrig og analytisk

   

  Om oss

  Vi i Peab vil at den jobben vi gjør skal gjenspeile samfunnet vi lever i. Derfor søker vi etter deg som vil være med å skape fremtidens bygg- og anleggsbransje. I Peab Anlegg jobber det omtrent 370 mennesker fordelt på kontorer i Trøndelag, Tromsø, Bergen og Østlandet. Blant våre ansatte finnes alt fra lærlinger og fagarbeidere, til sivilingeniører og fagspesialister innenfor fagområdet anlegg. I Peab får du mulighet til personlig og faglig utvikling i en bedriftskultur som bygger på likeverd og våre verdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben.

   

  Når du som medarbeider utvikler deg - utvikles også Peab

  Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge et bærekraftig samfunn. Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og tar hensyn til de som påvirkes av den jobben vi gjør. Vi er Nordens samfunnsbygger - vil du bli en av oss?

  Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.

   Har du interesse for ivaretagelse av miljøet? Vi ser etter deg som vil være med å utvikle Peabs reise mot en klimanøytral arbeidshverdag i 2045!

    

   Peab arbeider målrettet med kompetanse innenfor miljø og klima, og styrker nå vår kompetanse på området for å forme hvordan Peab skal ivareta miljøet. Vi søker deg med erfaring innen området til denne nyopprettede stillingen som vil inngå i et faglig team med øvrige funksjoner i Peab Anleggsteknikk.

    

   Vi fokuserer på å redusere vår klimapåvirkning, sikre en så materialeffektiv virksomhet som mulig og arbeider med utfasing av miljø- og helseskadelige stoffer. Du vil få stor påvirkningskraft og være med å utvikle hvordan vi skal arbeide med klimaarbeid i den kommende perioden.

    

   Dette er knyttet til våre tre overordnede miljømål:

   • I 2030 skal vi ha faset ut miljø- og helseskadelige produkter. 
   • I 2040 skal vi ha en 100 % ressurseffektiv virksomhet.
   • I 2045 skal vi være klimanøytrale.

    

   I samarbeid med prosjektorganisasjonen til små og store prosjekter vil du være med å drive og påvirke arbeidet ute på anlegget. Her vil du drive utviklingen og være med å påvirke hvordan produksjon i prosjekter drives og følges opp, for å nå de krav og mål som stilles i kontraktene. Stillingen vil gjennom et tett samarbeid i alle faser av våre prosjekter, tilrettelegge for stadig utvikling og optimalisering av løsninger.

    

   Som Miljøspesialist vil du bli ansatt i gruppen Peab Anleggsteknikk og inngå i et team av andre teknikkspesialister som støtter prosjekter og avdelinger i Peab. Anleggsteknikk består i dag av 3 medarbeidere med hovedfokus innen Geoteknikk og Ing. Geologi. Vi arbeider med prosjekter og avdelinger i hele Norge i ulike faser. Vi er også sterkt delaktige i å forme Peabs arbeidssett fremover, ikke minst med tanke på digitalisering.

    

   Stillingen er lokalisert i Trondheim eller Oslo (Kløfta). Reising må påregnes.

    

   Arbeidsoppgaver

   • Rådgivning innen miljø og klimaspørsmål
   • Bidra til å definere mål for ytre miljø, samt sikre måloppnåelse ute i posjekter og i Peab Anlegg
   • Faglig støtte ved utarbeidelse av tilbud, analysere og se muligheter/utfordringer i prosjekter
   • I Totalentrepriser støtte prosjekteringsleder og lede rådgivende virksomhet, påvirke design,
   • Oppfølging av ytre miljø i prosjektene/anleggsvirksomheten
   • Bidra ved risikovurderinger, arbeidsforberedelser, miljørunder og utarbeiding av prosjektspesifikke prosedyrer
   • Bidra i internrevisjoner, samt delta i revisjoner fra eksterne
   • Gjennomføre befaringer og prosjektbesøk
   • Bidra til intern og ekstern kommunikasjon ifm miljøspørsmål
   • Støtte ytre miljø arbeidet i større og mindre prosjekter
   • Delta i nasjonale og nordiske samarbeidsfora for utvikling av Peabs miljøarbeid
   • Bidra til forbedring av selskapets miljøprestasjoner og overholdelse av ISO 14001 gjennom implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av miljøstyringssystemet

    

   Ønskede kvalifikasjoner

   • Utdanning med relevant fagbakgrunn innen klimagasser og ytre miljø
   • Erfaring fra tilsvarende roller innen ytre miljø, og/eller erfaring fra anleggsbransjen er en fordel
   • Erfaring fra arbeid i henhold til ISO 14001
   • En fordel med erfaring fra Ceequal, alternativt er sertifisert Ceequal assessor
   • Kjennskap til myndighetskrav og miljøregelverk
   • Setter deg raskt inn i ny programvare og IT-systemer
   • Førerkort

    

   Om deg

   • Selvstendig, grundig og resultatorientert
   • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
   • Har stort driv og engasjement, er nysgjerrig og analytisk

    

   Om oss

   Vi i Peab vil at den jobben vi gjør skal gjenspeile samfunnet vi lever i. Derfor søker vi etter deg som vil være med å skape fremtidens bygg- og anleggsbransje. I Peab Anlegg jobber det omtrent 370 mennesker fordelt på kontorer i Trøndelag, Tromsø, Bergen og Østlandet. Blant våre ansatte finnes alt fra lærlinger og fagarbeidere, til sivilingeniører og fagspesialister innenfor fagområdet anlegg. I Peab får du mulighet til personlig og faglig utvikling i en bedriftskultur som bygger på likeverd og våre verdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben.

    

   Når du som medarbeider utvikler deg - utvikles også Peab

   Alle som jobber i Peab skal oppleve arbeidet sitt som trygt, meningsfullt og utviklende og alle skal føle seg inkludert i jobben. Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge et bærekraftig samfunn. Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet og tar hensyn til de som påvirkes av den jobben vi gjør. Vi er Nordens samfunnsbygger - vil du bli en av oss?

   Peab er Nordens samfunnsbygger med 16 000 medarbeidere og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm.